Aktiviteter i Skolebigården

Fortsætter bigården

Et team bestående af Frits Dall, Einar Kristensen og Lars Vilsen(tovholder) vil drive undervisningen i fortsætterbigården i den kommende sæson.  

Fortsætter bigården er tænkt som et sted, hvor man afprøver forskellige ting

Det er planen et fortsætterbigården fortrinsvis består at 6 stader + aflæggere når den tid kommer

 • 2 stader med 1 magasin, 10 rammer med dronning
 • 2 stader med koldbyg, en dronetavle, på 2 magasiner
 • 2 stader med varmbyg, en dronetavle, på 2 magasiner

Aktiviteter:

3. april, 2024, kl. 19:00

 • Fortsættere starter i klubhuset.
 • Forventningsafstemning med de fremmødte.
 • Vi går en tur i bigården, evt. sammenlægning af stader
 • Nummerering af stader
 • Udfyldelse af stadekort

10. april, 2024, kl. 19:00

 • Lidt teori
 • Klargøring af magasiner, hvis vejret er med så kan de sættes på staderne
 • Klargøring af staderne
 • Udfyldelse af stadekort

17. april, 2024, kl 19:00

 • Kig til bierne
 • Se efter yngel
 • udfyldelse af stadekort

24. april, 2024 kl. 19:00

 • Kig til staderne
 • Klargøring af materiel
 • Snak omkring bordet, hvad sker der ved de forskellige grupper
 • Udfyldelse af stadekort

1. maj. 2024, kl. 19:00

 • Udvidelse, måske skal vi forsøge med 2 magasiner på halvdelen med det samme
 • Se efter dronetavle
 • kontrol af yngel
 • udfyldelse af stadekort

8. maj, 2024, kl. 19:00

 • Se efter dronetavle
 • Behov for mere plads??
 • Skal der flere magasiner på
 • Udfyldelse af stadekort

15. maj, 2024 kl. 19:00

 • Se efter dronetavle
 • Behov for mere plads??
 • Udfyldelse af stadekort

22. maj, 2024, kl. 19:00

 • Se efter dronetavle
 • Behov for mere plads??
 • lave aflæggere?
 • Udfyldelse af stadekort

29. maj, 2024, kl. 19:00

 • Eventuelt ekskursion til Ejner eller Frits bigård
 • Lars chekker vores egen bier kl. 18:00

Lørdag d. 8. juni, 2024 kl. 09:00- 15:00 (Bemærk tidspunktet)

 • Slyngning sammen med begynderholdet

12. juni, 2024, kl. 19:00

 • Vi ser om der mangler plads, evt. tilsætning af honningmagasin
 • Kontrol af dronetavle
 • Kontrollere aflæggere
 • Spørgerunde om andres honninghøst

19. juni, 2024 kl, 19:00

 • Kontrol af dronetavle
 • Tilsætning af magasin hvis nødvendigt
 • Måske se efter begyndernes bier??

22 juni, 2024 kl. 09:30 – 16:00 Kursus i donningeproduktion

Se mere om kurset her

26. juni, 2024, kl. 19:00

 • Fjerne dronetavle
 • Evt. honningmagasin

3. juli, 2024, kl. 19:00

 • Fodring
 • Begynder på vinterleje

10. juli, 2024: kl. 19:00

 • Kig til bierne
 • Spørgsmål, Varroabekæmpelse ?????

17. juli, 2024, kl. 19:00

 • Kig til bierne
 • Spørgsmål, Varroabekæmpelse ?????

27. juli, 2024 kl. 09:00 – 15:00

 • Slyngedag i hele skolebigården

7. august, 2024. kl. 19:00

 • Fodring af bifamilierne

14. august, 2024. kl. 19:00

 • Fodring af bifamilierne

Vi ved ikke lige hvornår der er en afslutningsdag i skolebigården!